Läs böcker och öka chanserna att klara högskoleprovet

Högskoleprovet utgörs av två stora provpass med totalt åtta delar. Hälften av provdelarna utgörs av språk och hälften av matematik. Åtminstone är det så provpassen kan sammanfattas. Många som ska göra högskoleprovet bävar inför den del som består av ordförståelse. Egentligen är det fullt förståeligt, för dessvärre har läsningen av böcker haft en nedgående trend under många år och som bekant är bokläsning en av de saker som ger ett stort ordförråd.

Läs böcker för att få ett större ordförråd

Det är inte bara ordförståelse som är en viktig del av den språkliga provhalvan. Många gånger dyker frågor kopplade till läsförståelse upp. För att klara alla delarna av högskoleprovet gäller det därför att du kan läsa och förstå text. Att läsa böcker i stort sett varje dag ger dig en enorm fördel i livet, och då inte bara när du ska skriva ett högskoleprov.

Förutom att ge dig ett större ordförråd och bättre läsförståelse kan det göra dig till en över lag skickligare kommunikatör i tal och skrift. Så när du väl kommit in på drömutbildningen kan du alltså fortsätta gå från klarhet till klarhet även i studierna. Börja med att fördjupa dig i svensk litteratur för att få en känsla för svenska språket och fortsätt sedan med att läsa engelska böcker. Detta bör ge dig en bra språklig grund i livet.

Få en känsla för kontexten kring orden

Ordförståelsedelen på högskoleprovet brukar ha 20 kluriga ord, som du ska visa att du vet vad de betyder. Till din hjälp – eller stjälp – får du flera definitioner att välja på. Definitionerna kan vara ganska snarlika varandra, så om du inte vet betydelsen eller kan utesluta de andra alternativen är det lätt att förvillas.

Att läsa böcker är tacksamt just för att det inte bara staplar ord på varandra utan för att det ger en kontext kring orden. Du måste inte veta ordens exakta betydelser för att förstå dem. Ju mer du läser, desto bättre blir du på att ta in hela kontexten. Detta har du stor nytta av inför att du ska göra högskoleprovet och få ett resultat som hjälper dig komma in på drömutbildningen.