Verksamhetsstyrning på jobbet och avstressande böcker

När man äger ett eget företag och har andra medarbetare som arbetar för verksamheten, är det viktigt med en tydlig struktur och plan för företaget. Vill man ha en tydlig företagsstruktur, kan man anlita proffsiga företaget Stratsys som med unika tjänster kan bidra med effektivisering och avlastning kring verksamhetsstyrning. När man har mycket att tänka på som chef är det också viktigt att man inte stressar för mycket och då kan man läsa mer böcker när man kommer hem.

Mindre stress med verksamhetsstyrning

På stratsys.com kan man finna flertalet digitala och smarta tjänster för en mer effektiv och stressfri verksamhetsstyrning. Äger man ett företag kan dessa unika digitala tjänster avlasta verksamheten och planeringen slipper bli rörig. På stratsys.com kan man boka en gratis demo online för att först kunna prova på tjänsterna. En verksamhetsstyrning genom Stratsys innebär användarvänliga digitala plattformar kring bland annat verksamhetsplanering, strategisk planering, eller till exempel en tydlig hållbarhetsstyrning kring miljöarbete. En professionell verksamhetsstyrning genom Stratsys digitala tjänster och produkter ger bättre framgångar, tydligare mål och bättre struktur i alla lägen. Man får helt enkelt en mer stressfri arbetsmiljö och stabilare grund i företaget man äger. Kommer man sedan hem efter en lång arbetsdag kan man koppla av med att läsa en bra bok, vilket kan ha mycket avstressande effekter på sinnet.

En avkopplande riktig bok

Forskning visar att bokläsande skapar välmående , vilket i sin tur också gör att man är mindre stressad. Böcker är mycket bra för den psykiska hälsan och kan lindra oro och ångest på många plan. Att läsa böcker kan också användas som terapi och det kallas för biblioterapi. Att läsa en god bok efter arbetet innan man sedan ska sova, kan också skapa bättre förutsättningar för en god natts sömn. Det finns också en positiv påverkan av att läsa böcker som stimulerar hjärnan till att uppleva platser i fantasin bortom den vanliga vardagen. Att börja läsa mer böcker på fritiden är mycket avstressande, särskilt om man har en ledande roll på en arbetsplats. För att även uppleva mindre stress på arbetet, är det skönt med avlastning genom tjänster på stratsys.com för en tryggare verksamhetsstyrning.

Som chef är det viktigt att vara mån om en personal som mår bra och då är det viktigt med tydlighet och att tillsammans arbeta mot gemensamma mål. Med de digitala tjänster som man kan använda på stratsys.com, får man ett bättre samarbete och man kan delge tydliga och klara rapporter i realtid, eller till exempel enklare presentera nya planeringar. Med stratsys.com kan alla medarbetare och eventuella samarbetspartners effektivt få en bättre översikt över hela verksamheten. En stressfri arbetsplats med tydligare planering, samt att läsa en god bok när man kommer hem, ger mer utrymme för en kreativ arbetsprocess och en mer stressfri vardag.